Username
Password
security image
al-quran-on-line-smp-it-nurul-islam-tengaran

Quran Surat Al Muzzammil 73 : 7

7. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).

Baca Surat » Al Muzzammil »

www.m-edukasi.web.id blog guru