SMPIT NURUL ISLAM TENGARAN

Integrated Islamic Boarding School

REKOR ! Raih 22 juz, Hakam mencetak rekor HUFFAZH AWARD

HUFFAZH AWARD


Jumat, 3 Juni 2016

Sebuah rekor prestasi tertoreh dalam perolehan hafalan Al-Qur'an para santri SMPIT Nurul Islam Tengaran.

Gala Anugerah, ikhtiar takrim (penghormatan) para penjaga Kitabullah yang Allah tinggikan derajatnya di dunia maupun akhirat.


A. Kategori EMERALD (>20 juz)

1. Hakam Arham T. P.
    22 juz
    Kelas 8 C
    Sukoharjo

2. M. Zaki Ash-Shidiqi
    20 juz
    Kelas 8 A
    Karanganyar

_________________
---------------------------

B. Kategori GOLD (>10 juz)

1. Navis Ayyasy
    11 juz
    Kelas 8 C
    Kudus

2. Candra Darmawan    
    11 juz
    Kelas 8 A
    Kab. Semarang

3. M. Rayhan Faried
    10 juz
    Kelas 8 A
    Kudus

***********

Peraih reward GOLD sebelumnya :

1. Abdul Hakim
    16 juz
    Kelas 8 A
    Semarang

2. M. Zulfi Akmal
    15 juz
    Kelas 8 A
    Kab. Semarang

3. M. Rizki Azmi Attaqi
    13 juz
    Kelas 8 C
    Semarang

4. Muhammad Habib
    12 juz
    Kelas 8 C
    Sukoharjo

Semoga Allah mengaruniakan mereka hingga menjadi Hafizh Al-Qur'an, yang memeliharanya dan mengristalkannya dalam akhlak. Dan kita para pembimbing, turut terpercik barakah.

Allahummarhamnaa bil qur'aan


?????? ???????? ???? ?????? ????? ? ??????????.
(???? ??????? ? ??? ????)

"Para ahlul qur'an, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang spesial-Nya"
(H.R. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)