SMPIT NURUL ISLAM TENGARAN

Integrated Islamic Boarding School

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

SMPIT NURUL ISLAM TENGARAN

TAHUN PELAJARAN 2017/2018


Kepala Sekolah        :

        Sunarto, S.Pd


Wakil Kepala Sekolah

  • Bidang Kurikulum     : Iriyanti Dwi Hapsari, S.Pd
  • Bidang Kesiswaan    : Rendy Pamungkas, S.Pd
  • Bidang Sarpras          : Muhamad S. Mariyo, S.Sn


Tata Usaha            :

        Priyono

        Galih Wahyuningsih

        Agiyem


Guru Mata Pelajaran


NoNama GuruMata